Apakah Puasa Syawal Harus 6 Hari Berturut - Turut?

  • 17 May 2022
  • Admin

Apakah Puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut? Dalam  menjalankan puasa syawal terdapat perintah yang disebutkan di dalam hadits Abu Ayyub Al- Anshari  radhiyallahu ‘anhu.  Nabi shallallahu álaihi wa sallam Bersabda.

Artinya :  “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh.” ( HR. Muslim no 1164)

Ulama imam Nawawi rahimahullah mengatakan , “ Menurut ulama Syafi’iyah, puasa enam hari di bulan Syawal disunnahkan berdasarkan hadits di atas. Disunnahkan melakukannya secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadits. Sunnah ini tidak diperselisihkan di antara ulama Syafi’iyah, begitu pula hal ini menjadi pendapat Imam Ahmad dan Daud.” (Al-Majmu’, 6: 276)

Merujuk dari penjelasan diatas melaksanakan puasa syawal lebih afdhal dikerjakan dengan cara berturut-turut jika kita tidak bisa melakukan secara berturut-turut,  tidak ada masalah . tetapi  melakukan puasa syawal yang disegerakan itu alangkah lebih baiknya , sebab Allah Ta’ala  Berfirman,

“Berlomba-lombalah berbuat kebajikan.” (QS. Al-Maidah: 48)

“ Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran: 133)

Nabi Musa ‘alaihissalam berkata,

“Dan aku bersegera kepada-Mu. Ya Tuhanku, agar supaya Engkau ridha (kepadaku).” (QS. Thaha: 84)

 Menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Dengan melakukan perbuatan yang baik di awal  bisa membuat kita tidak akan lupa untuk melaksanakannya. Biasanya kalau ditunda-tunda kita akan bisa lupa, karena syaitan akan terus menggoda kita supaya tidak menjalankan kebaikan .

Cara Menjalankan puasa syawal menurut ulama Syafi’iyah

Imam Asy-Syirazi rahimahullah menyatakan bahwa disunnahkan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, hendaknya mengikutkan dengan puasa enam hari di bulan Syawal. (Al-Muhadzdzab, 2: 626)

Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhaj Ath-Thalibin (1: 440) menyatakan, “Disunnahkan melakukan puasa Syawal, lebih afdhal dilakukan berturut-turut.” Hal yang sama dinyatakan pula oleh Imam Ar-Rafi’i Al-Qazwini dalam Al-Muharrar (1: 389).

Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah memberikan alasan kenapa sampai puasa enam hari Syawal mendapatkan pahala puasa setahun, “Karena puasa satu bulan Ramadhan sama dengan berpuasa selama sepuluh bulan. Sedangkan puasa enam hari di bulan Syawal, itu sama dengan puasa selama dua bulan. Sehingga totalnya adalah berpuasa selama setahun seperti puasa fardhu. Jika tidak, maka tidak ada kekhususan untuk hal itu. Karena ingat satu kebaikan diberi ganjaran dengan sepuluh kebaikan yang semisal.”

Untuk cara Menjalankan puasa Syawal, Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan, “Yang lebih afdhol, puasa Syawal dilakukan muttashil, langsung setelah sehari setelah shalat ied (2 Syawal). Puasa tersebut juga afdhalnya dilakukan mutatabi’ah, yaitu berturut-turut. Walaupun jika puasa tersebut dilakukan tidak dari 2 Syawal (tidak muttashil), juga tidak dilakukan berturut-turut (tidak mutatabi’ah), tetap dapat ganjaran puasa setahun. Termasuk juga tetap dapat ganjaran puasa Syawal walau tidak berpuasa Ramadhan (misalnya karena di Ramadhan punya udzur sakit), hal ini dikatakan oleh ulama muta’akhirin (ulama belakangan).” (Hasyiyah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, 1: 579-580)

Syaikh Muhammad Az-Zuhaili hafizhahullah, pakar Syafi’iyah zaman ini menyatakan, “Jika seseorang melaksanakan puasa di bulan Syawal dengan niat qadha’ puasa, menunaikan nadzar puasa atau lainnya, maka ia mendapatkan kesunnahan. Namun ia tidak mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadits (puasa setahun penuh). Terkhusus yang luput dari puasa Ramadhan dan ia melakukan puasa Syawal, maka ia tidak mendapatkan pahala puasa setahun seperti yang disebut dalam hadits.” (Al-Mu’tamad, 2: 209).

Demikian Ulasan tentang Apakah Puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut. Semoga bermanfaat