Kewajiban Kita Terhadap Para Rasul Allah Swt

  • 19 May 2021
  • Admin

Kewajiban Kita Terhadap Para Rasul Allah Swt

1.       Iman kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.
Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Wahai orang –orang yang beriman Tetap lah beriman kepada Allah dan Rasul-nya.” ( An-Nisa’ 136)

2.       Taat dan mengikuti Ajaran  Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.
Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah.” (An-Nisa 64)
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkannlah.” ( Al-Hasyr 7).

3.       Mencintainya melebihi segala sesuatu . Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya Katakan lah “ Jika bapak-bapakmu,anak-anakmu,saudara-saudaramu, istri-istrimu,keluargamu ,harta kekayaan yang kamu usahakan,perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggalnya,maka tunggu lah sampai Allah Memberikan keputusan-Nya,” Dan Allah tidak memberi  petunjuk kepada orang-orang fasik.( At-Taubah 24).

4.       Mengutamakan dari segala apapun. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Nabi itu lebih utama bagi orang-orang Mukmin dibandingkan diri mereka sendiri.” ( Al-Ahzab 6)

5.       Tidak memilih Pihak lain . Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Dan Tidaklah pantas bagi laki-laki yang Mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah Menetapkan suatu ketetapan, aka nada pilihan (yang lain) bagi  mereka tentang urusan mereka.” (Al-Ahzab 36).

6.       Dua kata dalam segala keputusan. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Hanya ucapkan orang orang Mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, “ Kami mendengar,dan kami taat.” Dan Mereka  itulah orang-orang yang beruntung.” ( An-Nur 51)

7.       Menerima Ketentuan dengan senang hati dan tidak terpaksa. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Maka demi tuhanmu,mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan,dan mereka menerima dengan sepenuhnya.(An-Nisa’ 65)

8.       Berlaku sopan. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Janganlah kamu jadikan panggilan rasul(Muhammad) di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain).” ( An-Nur 63)

9.       Bersholawat kepadanya. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “Sesungguhnya Allah dan Para malaikatnya bershalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi ucapkan lah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” ( Al-Ahzab 56)

10.   Membantu dan juga membelanya. Allah Subhanahuwataala berfirman  yang artinya “ Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya,menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang beruntung .”  ( Al-Araf 157)