Mencari Solusi dalam Menghadapi Masalah Sesuai Islam

  • 15 December 2021
  • Admin

Mencari Solusi dalam Menghadapi Masalah Sesuai Islam, Sebagai manusia, tentu kita ingin memiliki hidup yang bahagia selama hidup, namun sayangnya kebaikan tidak akan selamanya berpihak kepada kita, ada masanya dimana kita akan diuji dan harus memikul beban kesulitan dalam hidup.

Solusi dalam Menghadapi Masalah
Dalam Islam, kita diajarkan akan berbagai hal untuk menghadapi segala hal yang akan terjadi di dunia, termasuk dengan ketika kita menghadapi kesulitan dan masalah. Islam memiliki beberapa cara untuk mencari solusi dalam menghadapi masalah yang salah satunya sebagai berikut.

1.Wudhu
Jiwa kita akan menjadi lebih tenang jika kita mau membiasakan diri untuk mengambil air Wudhu setiap kali akan melakukan suatu pekerjaan. selama ini, anda mungkin hanya mengetahui bahwa air wudhu hanya berfungsi untuk mensucikan diri dari najis dan hadas.  Ketika kita merasakan sedih dan gelisah, kita dianjurkan untuk berwudhu sehingga dosa-dosa akan luntur dan jiwa lebih tenang. Sebab Allah SWT menyukai orang-orang yang mensucikan diri (berwudhu), sebagaimana firman-Nya

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

2.Shalat
Dalam shalat, ada ketentraman jiwa dan ketentraman pikiran. Shalat merupakan piti dari pintu pintu yang dengannya bisa membantu menghilangkan dan menutup dari  gundah gulana dunia. Allah Ta’ala berfirman:

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. (QS al-Baqarah: 45).

3.Membaca Al-Quran
Membaca Al Quran adalah salahs tau cara yang dapat kita lakukan untuk membuat diri kita tenang. Hal ini karena di dalam Al-Quran terdapat berbagai petunjuk yang jika dipahami akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai bentuk petunjuk.

Allah SWT berfirman yang artinya :

“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”  (QS Al-A’raaf:204)

4.Doa
Rasulallah Shalallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan kita untuk selalu berdoa dikala kita diuji dan dihadapkan dengan sebuah masalah dan musibah. Ketika beliau ditimpa musibah dan kesulitan dengan jenis apapun, beliau mengucapkan:

“Wahai Dzat yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri, dengan kasih sayangMu saya memohon pertolonganMu”.

5.Tawakal atau Berserah Diri Kepada Allah
Allah SWT berfirman yang artinya :

“Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”. (QS ath-Thalaaq: 3)

Dalam ayat ini sebagai dalil yang kuat tentang keutamaan tawakal, di mana tawakal merupakan sebab terbesar untuk memperoleh maslahat dan menolak mara bahaya. Dan Allah Subhanahu wa ta’ala mengatur segala urusan alam ini sesuai dengan yang Ia kehendaki, di tanganNya segala perkara di bolak-balikan. Allah Ta’ala berfirman:

“kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya”. (QS Yunus: 3)

6. Sedekah
Bersedekah adalah salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan dalam menghadapi sebuah masalah.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah Kami berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari (kiamat) yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan (yang memberi manfaat), serta tidak ada pula pertolongan syafaat dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim.” Tentang sedekah bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan tidak perlu meragukannya, karena kita hanya perlu mencoba untuk selalu sedekah dengan ikhlas.”( Q.S Al-Baqarah :254)

Itulah beberapa cara Islam dalam mencari solusi untuk menghadapi setiap masalah yang sedang dihadapi seorang muslim. Yakinlah bahwa tidak ada penguasa di atas segalanya Kecuali Allah dan hanya Allah yang mampu mengatur, memulai dan mengakhiri segala hal yang terjadi di atas dunia.