Mengerjakan Puasa Daud

  • 24 June 2021
  • Admin

Puasa yang paling disukai disisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi daud. Beliau  biasa tidur  di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir dan beliau tidur lagi pada seperenam malam terakhir . sedangkan beliau  biasa berpuasa sehari dan buka sehari.

 Faedah hadist yang di terangkan diatas sebagai berikut:

1.Hadist ini  menerangkan  Keutamaan puasa yang paling dicintai  dan paling disukai disisi Allah Subhanahu  wa ta’ala dan tidak ada puasa yang lebih baik di banding puasa Daud .  yang pengerjaannya berpuasa sehari dan berbuka (tidak puasa ) di keesokan harinya.

2. Dengan mengerjakan Puasa Daud  kita telah menunaikan Hak Allah subhanahu wa ta’ala dengan mengerjakan ketaatan kepada – Nya dan juga memberikan Hak badan  dengan memberi waktu istirahat dari makan.

3. Abdullah bin ‘Amr sangat semangat dalam menjalankan ketaatan. Ia suka  melakukan puasa setiap hari tanpa henti,  dan juga ia menginginkan  shalat malam semalam suntuk. Oleh karena itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarangnya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan solusi kepada  Abdullah  bin ‘Amr dengan yang lebih baik. Agar melakukan puasa  tiga hari di setiap bulannya.Tetapi ia  ngotot untuk mengerjakan lebih dari itu. Dan Rasulullah memberikan solusi  supaya  mengerjakan puasa sehari dan tidak puasa keesokan harinya.  Beliau mengatakan tidak ada lagi yang lebih afdhol dari itu

Dan juga sholat malam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam  memberi petunjuk untuk mengerjakan sholat nabi Daud.  Nabi Daud ‘alaihis salam terbiasa tidur di pertengahan malam pertama sampai sepertiga malam terakhir.  Setelah itu beliau terbangun dan melaksanakan sholat sampai seperenam malam terakhir .  selesai itu beliau kembali tidur  mengistirahatkan diri agar semangat melaksana kan shalat fajr, berzikir dan beristigfar di waktu sahur.