Menjaga Pandangan Dalam Islam

  • 13 August 2021
  • Admin

Menjaga Pandangan Dalam Islam

Dalam ajaran agama islam, kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan sendiri adalah kunci dari ketenangan jiwa, sebab apa yang telah kita lihat pasti akan tersimpan di ingatan kita dan begipula ketika kita melihat sesuatu yang buruk dan baik pasti akan menjadi sebuah ingatan nantinya.

Dalam ajaran Islam, perintah menjaga pandangan yang dimaksud adalah menundukkan pandangan (ghadhdhul bashar), yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan (hifzhul farj), sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Nur, ayat 30

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

Qul lil-mu`minīna yaguḍḍụ min abṣārihim wa yaḥfaẓụ furụjahum, żālika azkā lahum, innallāha khabīrum bimā yaṣna'ụn

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat (30). 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selain menjaga pandangan, penting halnya kita sebagai umat muslim untuk selalu menjaga aurat dan hal hal lainnya yang dapat memikat atau menjadi pusat pandangan dari seseorang baik itu kaum laki laki maupun kaum perempuan.

Ingatlah bahwa kelak mata, tangan, kaki, telinga, mulut, dan beberapa anggota tubuh lainnya akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat semasa hidup di dunia ini.