Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat, Dimulai Niat hingga Salam

  • 30 November 2021
  • Admin

Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat, Dimulai Niat hingga Salam, Sebagai umat muslim, tentu tidak asing lagi dengan amalan sunnah shalat dhuha. Sholat dhuha merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Terdapat banyak keutamaan dalam shalat ini. Cukup banyak hadis dan dalil yang menyebutkan keutamaan dari shalat dhuha salah satunya adalah sarana pengampun dosa seperti apa yang dijelaskan pada Hadis riwayat At Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa, "Siapa yang membiasakan (menjaga) sholat dhuha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan."

Sholat Dhuha 4 Rakaat Dengan Satu Salam Dan Dua Salam
Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat 2 Salam
1. Niat

" Usholli sunnatadh dhuhaa rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa'an lillaahi ta'aalaa."

Artinya:

“ Aku niat shalat sunnah dhuha dua rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta’ala.”

2. Takbiratul ihram

3. Membaca Surat Al-Fatihah

4. Membaca Surah Ad-Dhuha di rakaat pertama dan Surah As-Syams di rakaat kedua (dianjurkan)

5. Ruku' dan Membaca do'a ruku'

6. I'tidal dan membaca do'a I'tidal

7. Sujud dan membaca do'a sujud

8. Duduk di antara dua sujud dan membaca do'a di antara dua sujud

9. Sujud dan membaca do'a sujud

10. Berdiri dan mengulang gerakan seperti rakaat pertama

11. Tahiyat akhir dan membaca doa tahiyat akhir

12. Salam

13. Tuma'ninah (Tenang dalam shalat)

Setelah itu, anda bisa melakukan sholat lagi 2 rakaat seperti yang sebelumnya telah dilakukan hingga total rakaat dari sholat yang telah anda lakukan menjadi 4 rakaat 2 salam.

Setelah sholat selesai, maka barulah diakhiri dengan dia.

" Allahumma innad-duhaa'a duhaa'uka wal bahaa'a bahaa'auka wal-jamaala jamaaluka wal-quwwata quwwatuka wal-qudrota qudratuka wal-'ismata 'ismatuka.

Allaahumma in kaana rizqii fis-samaa'i fa anzilhu, wa in kaana fil-ardi fa akhrijhu, wa in kaana mu'assiran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa tahhirhu wa in kaana ba'iidan fa qarribhu bi haqqi duhaa'ika wa bahaa'ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika, aatinii maa aataita 'ibaadakash-shalihiin."

Artinya:

" Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu DhuhaMu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahanMu, kekuatan adalah kekuatanMu, penjagaan adalah penjagaan-Mu"

" Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuhaMu, kekuasaanMu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang sholeh"

Tata Cara Sholat Dhuha 4 Rakaat 1 Salam Langsung
Ada yang juga mengatakan bahwa sholat dhuha dapat dilakukan dengan 4 rakaat dengan satu salam yang dimana caranya seperti shalat dhuhur, isya', dan ashar, hanya saja tata cara sholat 4 rakaat ini hanya dilakukan dengan 1 salam dan sunnah.

Berikut pelaksanaan tata cara sholat dhuha 4 rakaat dengan 1 salam.

1. Niat

" Usholli sunnatadh dhuhaa arba'aa roka'aatin mustaqbilal qiblati adaa'an lillaahi ta'aalaa."

Artinya:

“ Aku niat shalat sunnah dhuha empat rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta’ala.”

2. Takbiratul ihram

3. Membaca Surat Al-Fatihah

4. Membaca Surah Ad-Dhuha di rakaat pertama dan Surah As-Syams di rakaat kedua (dianjurkan)

5. Ruku' dan Membaca do'a ruku'

6. I'tidal dan membaca do'a I'tidal

7. Sujud dan membaca do'a sujud

8. Duduk di antara dua sujud dan membaca do'a di antara dua sujud

9. Sujud dan membaca do'a sujud

10. Lalu berdiri dan ulangan langkah 3-10 hingga berjumlah 4 rakaat

11. Tahiyat akhir dan membaca doa tahiyat akhir

12. Salam

13. Tuma'ninah (Tenang dalam shalat)

Demikianlah pembahasan artikel yang berjudul tata cara sholat dhuha 4 rakaat, mulai niat hingga salam yang dikutip dari diadona,id.