Yuk Ketahui Adab Mendidik Anak Dalam Islam

  • 30 April 2021
  • Admin

Adab mendidik anak dalam islam. Anak memang Anugerah terindah yang Allah subhanahuwataala berikan kepada kita yang sudah menikahi dan berumah tangga. Dimana di dalam kehidupan kita pastinya tidak ingin cerita hidup kita di dunia ini akan seperti film layar lebar yang ending Nya akan TAMAT. Begitu pula diri kita pastinya hidup kita akan disambung dan di teruskan .

Siapa lagi yang meneruskan kalau bukan anak kita sendiri. Dengan adanya anak hidup kita memang sudah tidak di dunia tetapi di akhirat nanti. Amal- amal yang baik dari seorang anak akan mengalirkan pahala juga kepada orang tuanya yang sudah meninggal.

Pada masa sekarang ini kebanyakan orang tua jarang sekali memperhatikan pembelajaran pendidikan ilmu agama. Dan anak kita akan tumbuh dengan tanpa tuntunan yang di syariat kan oleh Allah  subhanahuwataala. Imam Ghazali mengatakan  sesungguhnya anak adalah amanah yang harus dijaga dan juga perlunya dibekali ilmu agama agar terbentuk anak-anak yang shalih dan juga shalihah.

 Untuk mengetahui caranya, mari kita bahas  empat poin yang kita sebagai orang tua bisa lakukan kepada anak kita agar menjadi generasi anak yang shalih dan shalihah.

1.       Kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan agama sejak dini , terutama pendididikan dalam Akidah yang nantinya akan menjadi pondasi keislamannya. Seperti perkataan Luqman terhadap anaknya yang artinya “ (ingatlah) ketika Luqman kepada anaknya, ‘Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezhaliman yang besar.” (Qs.Luqman:13).
2.       Selalu menasehati anak ,kalau dalam keadaan melakukan kesalahan. Dan selalu mendidik anak-anak agar membiasakan diri dalam berakhlak yang baik .
3.       Orang shalih terdahulu selalu memberi perhatian yang besar terhadap Adab islam. Oleh karena itu kita sebagai orang tua diharapkan memberikan pendidikan Adab dan etika kepada anak.
4.       Orang tua selalu mengajak anak dalam beribadah shalat, tidak hanya selalu memerintahnya saja. Tetapi memberi pemahaman kalau kita sebagai umat islam diwajibkan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Jadi orang tua bukan hanya bisa memberi perintah untuk melakukan ibadah  tetapi kita sebagai orang harus juga memberikan contoh dengan rajin beribadah sikap yang tidak suka pemarah. Karena anak kedepannya nanti akan mengikuti perilaku orang tuanya. Jika orang tuanya berperilaku buruk, maka anak kita akan mengikutinya. Jika perilaku orang tuanya baik maka anak kita akan mengikutinya.